INTEGRITETSPOLICY

 

Din privata integritet är viktig för oss. Vår personuppgiftspolicy syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Cold Adventures hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att Cold Adventures inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Cold Adventures AB, 559309-3916, Skärgårdsvägen 10, 952 50 Kalix-Nyborg, 070-225 54 04, info@coldadventures.se är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du kontaktar oss, anmäler intresse till våra bostäder eller anmäler dig till något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna består av namn, personnummer, e-postadress, bostadsadress och telefonnummer.

Om du lämnar ut personuppgifter om någon annan till oss, exempelvis familjemedlemmar, måste du se till att de också får informationen i detta dokument.

Hur använder vi uppgifterna?

 • Cold Adventures använder dina uppgifter för att skicka relevant information om det projekt du har anmält intresse till
 • Kontakta dig angående deltagande i kundnöjdhetsenkät
 • Kontakta dig via e-post med information om kommande evenemang och andra nyheter
 • Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Vill du veta mer om hur vi skyddar dina personuppgifter, kontakta oss på info@coldadventures.se

När raderas dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna skicka ut relevant information om det projekt du är intresserad av. När ditt eventuella bostadsköp har avslutats raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.

Du kan alltid välja att inte längre ta emot marknadsföring via en länk som finns med i varje mail eller genom att kontakta info@coldadventures.se

Dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och en kopia på de uppgifter som behandlas
 • Rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller uppgifter raderade
 • Rätt att begära att vår behandling begränsas
 • Rätt att begära att vi ska överföra dina personuppgifter till ett annat bolag
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke (detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som gjorts med stöd av ditt samtycke innan detta återkallades)
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning